FRI FRAKT OVER 599 KR*

500 BONUSPOENG - BLI MED I KUNDEKLUBBEN

60 DAGER ANGRERETT

Alt for utelivet

Medlemsvilkår

Medlemskap

Medlemskap hos The Nest gis bare til personer over 16 år. Medlemskapet inngås som privatperson. Dersom butikkpersonalet ber om det, må du vise gyldig legitimasjon for å vise du er medlem. Du kan si opp medlemskapet når som helst. Ved å bli medlem av The Nest godtar du disse vilkårene.

Poeng

Du samler poeng på alle kjøp (unntatt kjøp av gavekort). Hvis du returnerer et produkt, vil de opptjente poengene for det produktet trekkes fra. Ved retur av en bestilling som er betalt med bonussjekk, blir ikke den brukt bonussjekken refundert.

Hvilke data vi behandler om deg

Når du blir medlem i The Nest, behandler Nordic Nest personopplysninger om deg. De opplysningene som vi behandler er: personnummer, navn, adresse, e-post, mobilnummer og påloggingsinformasjon. For å kunne gi deg bedre service og tilbud behandler vi også kjøpehistorikken din. Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er inngåelsen av medlemsavtalen hos The Nest. Dersom du ikke oppgir denne informasjonen, kan vi ikke innfri våre forpliktelser og kan ikke innvilge deg medlemskap.

Hvordan vi samler inn data

The Nest samler primært inn data direkte fra deg som kunde, men for å ivareta et god kundeforhold og ha et oppdatert kunderegister kan The Nest supplere personopplysningene ved innhenting fra private og offentlige registre, f.eks. oppdatering av adresseopplysninger ved bruk av statens person- og adresseregister, SPAR.

Hvorfor vi samler inn informasjon

Formålet med behandlingen er å samle inn opplysninger om kjøp som grunnlag for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og målrettet karakter.

Hvor lenge lagrer vi data

Vi lagrer data bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og så lenge det kreves i henhold til lovbestemt lagringstid. Når vi lagrer data til andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. for å overholde antihvitvaskings-, regnskaps- og generelle kapitalkrav, lagrer vi dataene bare så lenge det er nødvendig og/eller lovpålagt for det respektive formålet.

Hvem deler vi informasjonen din med?

Vi kan overføre, eller dele informasjonen med utvalgte tredjeparter, som følger. Vi gjør alle rimelige juridiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre at dine data håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når de overføres til eller deles med slike utvalgte tredjeparter.

Logistikk- og transportselskap

Nordic Nest deler dine personopplysninger med logistikk- og transportselskaper for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg.

Leverandører og underleverandører.  

Nordic Nest kan dele dine personopplysninger med leverandører eller underleverandører for å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og andre formål som angitt i denne personvernerklæringen.

Betalingspartnere, kredittbyråer og lignende leverandører.

Dine personopplysninger kan bli delt med kredittrapporteringsselskaper og leverandører av lignende tjenester for å vurdere din kredittverdighet når du søker om en av de betalingsmetodene vi tilbyr, og for å bekrefte identiteten og adressen din.

Myndigheter 

Nordic Nest kan gi nødvendig informasjon til myndigheter som politiet, det svenske skatteverket eller andre myndigheter hvis vi er pålagt det ved lov eller hvis du har samtykket til at vi gjør det. Et eksempel på rettslig opplysningsplikt er tiltak mot hvitvasking og finansiering av terror.

Avhending

Nordic Nest kan dele informasjon om deg med tredjeparter:

  • Hvis Nordic Nest selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan Nordic Nest oppgi din personlige informasjon til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller eiendeler.
  • Hvis Nordic Nest eller en betydelig del av Nordic Nests eiendeler kjøpes av en tredjepart, kan personopplysninger om Nordic Nests kunder bli delt.

Dette gjør vi IKKE med dine data

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre vi har din tillatelse til å gjøre det.

Her behandles dine data

Dine personopplysninger behandles innenfor EU/EØS og alle våre egne IT-systemer ligger innenfor EU/EØS.

Beskyttelse av data

Vi holder et høyt sikkerhets- og konfidensialitetsnivå når vi behandler personopplysninger. Vi er spesielt opptatt av informasjonssikkerhet angående dine data for å forebygge, hindre og oppdage spredning til utenforstående eller miste dem. Det er bare ansatte som skal utføre en bestemt jobb (for eksempel ta imot kontanter eller yte kundeservice) som har tilgang til personlig, identifiserbar informasjon. Behandling av data loggføres og kontrolleres systematisk. Datamaskinene/serverne som brukes for å lagre personlig, identifiserbar informasjon oppbevares i et trygt miljø.

Dine rettigheter

Rett til å vite hvilke data vi behandler om deg

Du kan kostnadsfritt be om et utdrag der du tydelig oppgir hva slags informasjon du vil ha. Send den skriftlige henvendelsen til kontaktopplysningene under. Vi vil svare på dine forespørsler uten unødig forsinkelse og innen én måned. For å sikre at opplysningene sendes til rett person, sender vi registerutdraget til din folkeregistrerte adresse.

Rett til å få rettet, begrenset eller slettet data

Dersom du oppdager uriktige opplysninger om deg, har du rett til å kreve at de blir rettet. Du har også rett til å kreve at vi sletter opplysninger vi behandler om deg. Når opplysningene dine rettes eller slettes, vil vi varsle dem vi har gitt opplysningene til om at dette er gjort – unntatt i tilfeller der det viser seg umulig eller innebærer en altfor omstendelig innsats. Hvis du spør om det, vil vi også informere deg om hvem som har fått informasjonen. Du kan også kreve en midlertidig begrensning av behandlingen av dine data. hvis du, for eksempel, har bedt om retting, kan du kreve at behandlingen begrenses mens vi undersøker saken.

Rett til å flytte data

Du har rett til å innhente og bruke data som du selv har gitt oss, og bruke dem andre steder. Dette gjelder i de tilfellene der du har samtykket til behandlingen eller dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne yte tjenester til deg i henhold til avtalen du har inngått med oss. Du har imidlertid ikke rett til å flytte data hvis vi behandler dem på grunn av en interesseavveining eller i henhold til lovpålagt krav.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet over, kan du kontakte Nordic Nest, se detaljene under korrespondanseadresse.

Ansvarlig for personopplysninger

Nordic Nest AB (Nordic Nest) er ansvarlig for personopplysninger.
Nordic Nest AB - orgnr: 556628-1597

Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar

Korrespondenseadresse

Nordic Nest AB
The Nest
Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar
E-postadress: info@nordicnest.no

Du er også velkommen til å ringe 0480 – 44 99 20.

Ansvar og ansvarsbegrensninger

Nordic Nest er ikke ansvarlig for skade som skyldes lov, påbud fra myndighetene, krig, streik, blokade, boikott eller andre lignende forhold. Forbeholdet om streik, blokade, boikott og lockout gjelder også om kortutsteder selv igangsetter eller blir utsatt for slike konfliktskapende handlinger Dersom Nordic Nest har vært normalt aktsom, er det heller ikke forpliktet til å erstatte skade i andre tilfeller.

Endring av vilkårene

Nordic Nest kan endre gebyrer og andre vilkår dersom det er begrunnet i kostnadssituasjonen eller påbud fra myndighetene. Som medlem vil du bli varslet om eventuelle endringer senest én (1) måned før de trer i kraft, via vår nettside eller i butikk. Hvis vi gjennomfører større endringer i måten vi behandler personopplysninger på eller utfører direkte markedsføring, vil vi først informere deg om det.

Gyldighetstid

Avtalen om medlemskap i The Nest er gyldig inntil videre eller inntil en av partene sier den opp Ved misbruk forbeholder Nordic Nest seg retten til å si opp medlemskapet. Hvis du ønsker å si opp medlemskapet, kan du kontakte Nordic Nests kundeservice ved å bruke informasjonen over.

Bli medlem i vår kundeklubb & få 500 bonuspoeng

Nordic Nest (Bedriftens org.nr.: 997 671 538) E-post: info@nordicnest.no Tel: 210 81 665
© 2003 - 2024 Copyright Nordic Nest AB